El gran dipòsit de Bellesguard

Es va construir un gran dipòsit i garantir així una reserva d’aigua, dedicada bàsicament al rec