Festa del Beat Pere Tarrés. Presidirà Mn Pere Montagut, el nou vicepostulador de la causa de la canonització del beat.

Hi participaran els nostres seminaristes i els monitors de la fundació Pere Tarrés, els quals animaran els cants,  i, en acabar la celebració, es cantaran els “goigs” i es venerarà la seva relíquia.

A l’ofertori de la Missa es realitzarà una col·lecta destinada a la Postulació de la Causa.

Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
Plaça de Sarrià

© Parròquia de Sarrià