Què vol ser Barcelona quan sigui gran?

“Convindria, doncs, que algú expliqués amb sinceritat i amb valentia la realitat de la situació”