Sobre els carrils bici i les bicicletes

Preguntem als veïns del Turó Parc sobre els nous carrils bici