Joan Subirats, política i cultura

‘La cultura es fonamental per a la formació de les persones al llarg de la vida’