Vil·la Cecília, la torre burgesa que el veïnat de Sarrià es va fer seva

Als anys 70 la lluita dels veïns de Sarrià va aconseguir mantenir la zona verda front els intents d’urbanització