Parera: “Si la pública està en dubte per l’adoctrinament, no podem posar en crisi la concertada”

La regidora de BCNxCanvi retreu a Colau invertir només allà on guanya i demana a Batlle que es corresponsabilitzi de les decisions que afecten Sarrià i Sant Gervasi