Diumenge 23, juny 2024
21.7 C
Sant Gervasi
21.6 C
Sarrià
Publicitat

Aprovada la constitució d’una Taula de Mobilitat Escolar de Sarrià-Sant Gervasi

La proposició d'ERC ha comptat amb el vot a favor de tots els partits, excepte el de Vox

Publicat el 24.5.2024 19:24

Educació

Sergi Alemany Erra

El barri de Sarrià va obrir el camí fa dos anys amb la constitució d’una Xarxa de Mobilitat Escolar, i ara serà tot el districte de Sarrià-Sant Gervasi el que tingui una Taula de Mobilitat Escolar que encamini a les futures generacions cap a una mobilitat més sostenible dins de la ciutat.

Publicitat

El mateix dia que al ple de Districte Junts, PP i Vox votaven a favor de tornar a crear aparcaments de cotxes a l’espai de la Porta de Sarrià, ERC presentava i veia aprovada -només amb el vot en contra de Vox- una proposició per tirar endavant aquesta nova eina, una taula que haurà d’estar formada per entitats, associacions i grups polítics amb representació al districte.

Publicitat

La proposició dels republicans, defensada per la portaveu Núria Satorra, insta al govern del PSC a comprometre’s que sigui durant l’actual curs 2023-2024 quan es posi en marxa la constitució d’aquesta taula. “La mobilitat escolar al nostre districte és una preocupació que ve de temps enrere”, defensava Satorra, recordant que fa dos anys i a iniciativa també d’ERC, el plenari ja va aprovar una iniciativa en aquesta mateixa línia, sense efecte a l’hora de la veritat.

Publicat al web de l’Ajuntament un estudi recent sobre la mobilitat escolar a Sarrià

En paral·lel, des de la Xarxa de Mobilitat Escolar de Sarrià, que també han estat convidats a ser inclosos dins la Taula de Mobilitat Escolar de Sarrià-Sant Gervasi, han topat recentment amb un estudi encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a la companyia de consultoria i enginyeria DOYMO, amb data del juny del 2023, sobre la mobilitat escolar als districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, que es troba publicat al web del consistori.

“Fins ara, ningú ha esmentat ni utilitzat aquest estudi”, apunta a El Jardí, Guim Maragall. I què diu l’estudi? En primer lloc, que en les ciutats mediterrànies i denses com és el cas de Barcelona, on l’espai públic és limitat i escàs, la manera de moure’s és un fenomen determinant de l’espai públic resultant i de la qualitat de l’aire que respiren els ciutadans. S’observa també que, a la pràctica, només s’ha analitzat el barri de Sarrià, on es concentren més escoles per metre quadrat al districte.

Mobilitat sostenible amb intermodalitat de FGC i bici o bus urbà

Entre les conclusions de l’estudi, s’observa que es repeteix un patró d’infraccions com és l’estacionament indisciplinat de vehicles privats, produint afectacions a la mobilitat a l’entorn de les escoles; una xarxa de vianants que en alguns casos no compleix amb la normativa d’accessibilitat, amb voreres de menys d’1,80 metres d’ample, i manca d’estacions del Bicing i de carrils bici, però també de l’arribada, en alguns casos, de la iniciativa del bicibús escolar, pionera al districte. 

A banda, s’analitza la presència de les estacions de FGC de Sarrià, Reina Elisenda i Peu del Funicular, i es conclou que existeix una òptima situació d’intermodalitat quan la distància temporal entre una estació de Ferrocarrils i el centre escolar en bicicleta és de 5 minuts, un cas que es dona en la totalitat de les escoles de Sarrià, si bé no existeixen sempre vies ciclistes segures. La majoria d’escoles també queden ben cobertes per busos urbans, excepte el Betània Patmos, tocant a Pedralbes, i el Col·legi Montserrat, en aquest cas situat a Vallvidrera.

L’estudi destaca en positiu l’Escola Orlandai amb un 65% dels desplaçaments de mobilitat escolar fets a peu o amb bici. Per contra, apunta que les dues escoles de Sarrià que generen més afectacions a la mobilitat són els Jesuïtes de Sarrià-Sant Ignasi i el Saint George British School. La primera, pel seu elevat volum d’alumnes, i la segona per la ubicació del seu accés, causen greus afectacions al pas del transport públic i a la circulació viària, segons detalla l’informe. Un altre àmbit que queda afectat per la indisciplina d’estacionament de les famílies és el carrer del General Vives, afectant les sortides de la ronda de Dalt. De fet, observant les dades, en 7 de 20 escoles de Sarrià més de la meitat de l’alumnat s’hi desplaça cada dia en vehicle privat.

Mètodes de transport escolar. Font: DOYMO amb dades de l’Ajuntament de BCN

Conclusions individuals de l’estudi sobre cada escola analitzada

IE Costa i Llobera

Aquest centre se situa allunyat de la xarxa de transport públic que dona servei a la ciutat. A més se li suma ell factor de l’orografia, que fa baixar la quota modal de modes de transport sostenibles com la bici i peu. Destaquen la manca de disciplina per dur a terme un estacionament correcte i legal i, l’afectació que té sobre la mateixa xarxa viària, provocant la disminució de velocitat comercial del bus urbà (línia 130).

– Propostes tècniques:

Es proposa l’ampliació de les voreres del carrer Major de Can Caralleu per tal de fer-les més accessibles; habilitar elements de protecció a l’entrada escolar situada al carrer de la Capella de Can Caralleu per dissuadir l’estacionament irregular de motos; dur a terme campanyes informatives i de sancions per evitar les infraccions d’estacionament.

– Propostes organitzatives:

Es mesura s’hauria de complementar amb campanyes informatives tant pels veïns com pels assistents al centre escolar. Proposar a l’escola la implementació d’un servei de monitors que acompanyi l’alumnat d’infantil i primària des del tall proposat fins als accessos escolars. A més, es proposa l’ampliació de freqüències de la línia 130, que actualment té una freqüència de pas durant l’horari d’accés escolar de més de 20 minuts.

Tàber

Aquest centre se situa a la intersecció de la ronda de Dalt amb l’avinguda de Josep Vicenç Foix, fet que facilitat l’arribada en transport motoritzat i no afavoreix l’arribada a peu o en bicicleta. Tot i això, la quota modal dels modes sostenibles (peu + bicicleta/VMP, transport públic i transport escolar) assoleix el 60% del total dels desplaçaments. Les propostes en aquest cas, van encaminades a millorar la mobilitat sostenible i reforçar la seguretat de l’entorn.

– Propostes tècniques:

L’estat de la xarxa de vianants permet una considerable millora, és per això que es proposa millorar l’estat del ferm del carrer de Gaspar Cassadó. A més, també es proposen, amb finalitats de fer un entorn més segur, reduir límits de velocitat al carrer Major de Can Caralleu, senyalitzar amb el senyal R-301 (30 km/h) i amb la d’entorn escolar P-21.

– Propostes organitzatives:

Una de les poques escoles de l’àmbit que disposa de bicibús i que considerem i proposem que se segueixi fomentant entre les famílies.

EBM Can Caralleu

L’EBM Can Caralleu se situa molt pròxim a l’escola Tàber anteriorment descrita i, per tant, comparteixen les problemàtiques detectades. Així i tot, a aquest centre se li suma un factor a tenir en compte: l’edat. Els infants que acudeixen al centre són menors als tres anys i, degut a aquesta situació la mobilitat en transport motoritzat és més notable que no pas a peu o en bicicleta.

– Propostes tècniques:

L’estat de la xarxa de vianants permet una considerable millora, és per això que es proposa millorar l’estat del ferm del carrer de Gaspar Cassadó. A més, també es proposen, amb finalitats de fer un entorn més segur, reduir límits de velocitat al carrer Major de Can Caralleu, senyalitzar amb el senyal R-301 (30 km/h) i amb la d’entorn escolar P-21.

Frederic Mistral–Tècnic Eulàlia

L’escola Frederic Mistral–Tècnic Eulàlia es divideix en dos centres situats en diferents barris. Aquest fet té avantatges i desavantatges. Pel que fa a la mobilitat de l’entorn, el punt positiu és la millora en la situació de la xarxa viària, ja que la mobilitat generada és menor. Com a punt negatiu és la dificultat per les famílies de portar més d’un alumne que pertanyin als diferents centres. Per això, i per fer més còmoda l’arribada de certs alumnes que venen de barris allunyats, el centre ha habilitat un bus llançadora que porta l’alumnat d’un centre a l’altre. L’estudi actual se centra en el centre situat a l’avinguda Josep Vicenç Foix i, per tant, les propostes van encaminades a millora les característiques d’aquest centre.

– Propostes tècniques:

Es proposa la instal·lació d’elements protectors a l’avinguda J. V. Foix sobre la vorera davant l’accés de la parada de FGC de Reina Elisenda. També es proposa l’habilitació d’aparcament exterior per bicicletes a l’entorn i, repintar i senyalitzar verticalment les vies pedalables. Finalment, per millorar la situació d’infraccions viàries actual, es proposa senyalitzar l’entorn escolar amb els senyals P-21 i R- 301 (30 km/h), assegurar el compliment dels límits de velocitat dels vehicles que circulen per l’Avinguda Josep Vicenç Foix (per exemple radar) i, per acabar, la protecció del carril bus del passeig de la Reina Elisenda de Montcada.

– Propostes organitzatives:

Per tal de fomentar modes de mobilitat d’arribada a l’escola més sostenibles, es proposa allargar la ruta del bicibús proposada per les AFA fins a l’avinguda Diagonal per captar més demanda potencial. Pel que fa a la xarxa viària, s’ha vist en la diagnosi que la situació actual és bastant dolenta pel que fa a la fluïdesa del trànsit i a la disciplina d’estacionament. Amb la finalitat de revertir aquesta situació, es proposa fer campanyes informatives sobre les places habilitades a l’entorn, seguides de campanyes sancionadores si la situació d’infraccions greus no s’atura. A més, tallar el carrer Pere II de Montcada durant les hores d’entrada i sortida del centre i en cas que no sigui viable, protegir les voreres del carrer Pere II de Montcada per evitar l’estacionament sobre aquestes. Finalment, es proposa buscar una ubicació segura i òptima per fer-la servir com a punt de recollida d’alumnat pel servei de bus llançadora que va entre els dos centres educatius amb la mateixa firma.

Saint George British School

Aquest centre és un dels que més problemàtiques causa a la xarxa de transport públic degut a la indisciplina d’estacionament de les famílies. Tot i no comptar amb dades oficials, no es creu que aquest centre tingui un molt elevat nombre d’estudiants; tot i així, al només constar d’un accés i degut a que la via on se situa és xarxa bàsica (passeig Reina Elisenda de Montcada) i, per tant, té una IMD elevada, les situacions de bloqueig del carril bus son molt comunes i recurrents. Les propostes van encaminades a millorar aquesta situació.

– Propostes tècniques:

Es plantegen les mateixes propostes que pel Frederic Mistral degut a que s’ubiquen molt pròxims. Per tant, es proposa la instal·lació d’elements protectors a l’avinguda. J. V. Foix sobre la vorera davant l‘accés de la parada de FGC de Reina Elisenda. També es proposa l’habilitació d’aparcament exterior per bicicletes a l’entorn i, repintar i senyalitzar verticalment les vies ciclables. Finalment, per millorar la situació d’infraccions viaries actual, es proposa senyalitzar entorn escolar amb els senyals P-21 i R-301 (30 km/h), assegurar el compliment dels límits de velocitat dels vehicles que circulen per l’avinguda Josep Vicenç Foix (per exemple radar) i, per acabar, la protecció del carril bus del passeig de la Reina Elisenda de Montcada.

– Propostes organitzatives:

També es planteja la proposta d’allargar la ruta del Bicibus proposada per les AFA fins a l’avinguda Diagonal per captar més demanda potencial i dur a terme campanyes informatives sobre les places que es proposa que s’habilitin seguida de campanyes sancionadores si la situació d’infraccions greus no s’atura.

Sagrat Cor de Sarrià

Aquest centre se situa pròxim a d’altres de l’entorn, però les problemàtiques no son molt destacables. Existeix indisciplina d’estacionament, però degut a que disposa de diverses entrades, aquesta indisciplina queda en bona part esvaïda. No obstant, és una problemàtica a tenir en compte degut a que moltes vegades tenen afectació a la xarxa de transport públic.

– Propostes tècniques:

Tècnicament es proposa habilitar elements protectors a la sortida escolar del carrer del Sagrat Cor, reduir límits de velocitat a l’avinguda Josep Vicenç Foix, així com senyalitzar amb el senyal R-301 (30 km/h), habilitar elements dissuasius en aquesta avinguda per evitar la indisciplina en l’estacionament i, finalment, millorar la senyalització d’entorn escolar amb el senyal P-21.

– Propostes organitzatives:

Pel que fa a les organitzatives, es proposa habilitar una parada d’autobús escolar al carrer del Naranjo de Bulnes per tal d’evitar les impedàncies generades al trànsit quan fa parada a l’avinguda de Josep Vicenç Foix.

Jesuïtes de Sarrià-Sant Ignasi

És el centre escolar del nostre àmbit d’estudi amb més alumnat i per tant el que genera més mobilitat. Gràcies a la oferta propera de transport públic, a la possibilitat de desencotxament interior i, al sistema d’entrada i sortida en cotxe del centre, les infraccions i les afectacions a altres vies son menors de les que es podrien esperar. No obstant, generen, juntament amb l’escola Peter Pan, la disminució de la velocitat comercial del transport públic afectant a la xarxa de transport públic de tota la ciutat. Les propostes per tant van en la direcció de millorar i intentar solucionar la situació actual.

– Propostes tècniques:

Per aquest centre es proposa la millora d’accessibilitat de les voreres del carrer Margenat, l’habilitació d’aparcament per bicicletes sobre calçada al carrer Immaculada, la senyalització d’entorn escolar amb els senyals P-21, la implantació d’elements reductors de velocitat al carrer de Dolors Monserdà entre el carrer d’Anglí i el carrer de Carrasco i Formiguera, per millorar la seguretat viària i, la protecció del carril bus al llarg del carrer d’Anglí. A més es proposa dotar d’informació a temps real les parades de bus d’aquest últim carrer.

– Propostes organitzatives:

En quant a les propostes organitzatives, es planteja la complementació de la protecció del carril bus amb la posada en marxa de campanyes informatives i sancionadores en cas de que la situació d’infraccions d’estacionament no es reverteixi. A més es proposa el canvi de secció del carrer Carrasco i Formiguera des del passeig de la Bonanova fins l’entrada d’aquesta escola. Aquesta modificació de secció es divideix en tres trams: el primer que va des del pg. de la Bonanova fins al carrer Dolors Monserdà (tractat en les propostes del Sant Marc de Sarrià), el segon que va des de Dolors Monserdà fins a carrer Margenat i, el tercer que va des d’aquest últim carrer fins l’entrada de l’escola. Per aquest últim tram es proposa una secció de plataforma única amb disposició de mobiliari urbà per l’alumnat de l’escola, però permetent sempre el pas de vehicles i la sortida de vehicles dels guals actuals. Pel segon tram es proposa l’ampliació de voreres i l’eliminació de reserva d’aparcament de motos i d’un sentit de circulació.

Sant Marc de Sarrià

El centre Sant Marc de Sarrià comparteix les problemàtiques amb l’escola Jesuïtes de Sarrià degut a la seva proximitat. No obstant, alguns dels seus itineraris d’accés son diferents, el que permet una mobilitat més fluïda. Tot i trobar-se al límit territorial de cobertura de la parada d’FGC de Sarrià, molts dels alumnes adscrits a aquest centre son usuaris del servei ferroviari. Tot i que la quota modal del transport privat no sigui de les més altes d’entre les escoles de l’àmbit d’estudi, les característiques de l’entorn fan que les infraccions d’estacionament siguin més notables i afectin a la circulació fluïda.

– Propostes tècniques:

Per aquest centre es proposa la millora d’accessibilitat de la cruïlla del carrer Carrasco i Formiguera amb el carrer de Dolors Monserdà, l’habilitació d’aparcament per bicicletes a l’entorn, la senyalització d’entorn escolar amb els senyals P-21 i R-301 (30 km/h), la implantació d’elements reductors de velocitat al carrer de Dolors Monserdà entre el carrer d’Anglí i el carrer Carrasco i Formiguera, per millorar la seguretat viària i, la protecció del carril bus al llarg del carrer d’Anglí.

– Propostes organitzatives:

Es proposa fer un canvi de secció del carrer Carrasco i Formiguera entre l’avinguda de Bonanova i el carrer de Dolors Monserdà. Es planteja canviar el cordó d’aparcament de costat; reduir l’amplada de la via de circulació i, ampliar la vorera dreta sentit muntanya. A més, es proposa habilitar una parada de bus escolar en una de les vies principals de l’entorn degut a que s’ha vist que els girs de les vies interiors no permet el pas d’un autobús sense afectar a les reserves d’aparcament i a les altres xarxes de mobilitat. Finalment, es proposa la complementació de la protecció del carril bus amb la posada en marxa de campanyes informatives i sancionadores en cas de que la situació d’infraccions d’estacionament no es reverteixi.

Peter Pan

Les infraccions d’estacionament generades per aquest centre, juntament amb els Jesuïtes de Sarrià, provoquen la disminució de la velocitat comercial de la línia de bus V9. Les propostes van encaminades a protegir i millorar la xarxa de transport públic.

– Propostes tècniques:

Per aquest centre es proposa protegir el desnivell a la part final del carrer de la Immaculada per evitar incidents; habilitar aparcament de bicicletes en calçada al carrer de la Immaculada; millorar la senyalització d’entorn escolar amb senyals P-21; dotar a les parades de bus properes d’informació en temps real de les línies que circulen i, finalment, la protecció del carril bus al llarg del carrer d’Anglí per assegurar la velocitat comercial de la línia V9.

– Propostes organitzatives:

En quant a les propostes organitzatives, es planteja la complementació de la protecció del carril bus amb la posada en marxa de campanyes informatives i sancionadores en cas de que la situació d’infraccions d’estacionament no es reverteixi.

Benjamin Franklin International

La proximitat d’aquest centre a l’OAK House, fan que les problemàtiques però també les millores produïdes en les diferents xarxes de mobilitat, siguin compartides per els dues escoles. Aquest centre presenta deficiències en la xarxa de vianants, que juntament amb les infraccions dels vehicles privats, fan que aquesta xarxa sigui bastant millorable. Les propostes per tant, van encaminades a millorar l’àmbit i la mobilitat a peu.

– Propostes tècniques:

En quant a les propostes tècniques, es planteja la instal·lació d’elements protectors sobre la vorera del carrer de Martorell i Peña així com la definició d’aquest mateix carrer com a via pedalable. Finalment, també es proposa la millora de la senyalització amb els senyals d’entorn escolar P-21 i límits de velocitat R-301 (30 km/h).

– Propostes organitzatives:

Pel que fa a les organitzatives i havent analitzat la situació actual, es proposa estudiar la viabilitat d’un tall de trànsit més ambiciós a la zona per fer aquesta més segura per l’alumnat. A més es proposa dur a terme campanyes informatives i sancionadores en cas de que la situació d’infraccions d’estacionament no es reverteixi.

OAK House School

L’OAK House es un centre amb diverses problemàtiques. La primera és que la xarxa de vianants és en gran part inaccessible dificultant l’arribada a peu o en bicicleta a l’escola. Aquest centre consta de tres entrades situades en tres carrers diferents; una d’elles, se situa en el passatge Torras i Bages, una carrer totalment tallat al trànsit i pacificat. La problemàtica però, és que l’accés d’aquest carrer està tancat a l’alumnat a excepció per aquells que van en transport escolar acompanyats d’un monitor. Les propostes van dirigides a un canvi de l’entorn però també en l’organització del centre.

– Propostes tècniques:

Durant la diagnosi s’ha vist que el carrer de Sant Pere Claver, on s’ubica una de les entrades a l’escola, és un carrer amb voreres que no compleixen amb la ordre TMA8512021, és a dir, amb amplades inferiors a 1.80 metres. Es per això que es proposa la millora de l’accessibilitat d’aquest carrer. A més, es planteja la millora de la senyalització de l’entorn escolar amb els senyals P-21 i R-301.

– Propostes organitzatives:

Pel que fa a les organitzatives i havent analitzat la situació actual, es proposa estudiar la viabilitat d’un tall de trànsit més ambiciós a la zona per fer aquesta més segura per l’alumnat. A més es proposa dur a terme campanyes informatives i sancionadores en cas de que la situació d’infraccions d’estacionament no es reverteixi. Finalment, es proposa potenciar i fomentar l’entrada de l’alumnat a través de l’accés que hi ha situat al passatge Torras i Bages i, així aprofitar el tall del carrer que es fa actualment en hores d’entrada i sortida. Si es prioritzés aquest accés en detriment de l’accés del carrer de Sant Pere Claver, no seria tan urgent la millora d’accessibilitat d’aquest últim proposada en les propostes tècniques.

Sagrados Corazones Padre Damián

Aquesta escola presenta una complicada xarxa de mobilitat degut a diversos factors. El primer es l’orografia que fa que la mobilitat sostenible quedi poc afavorida. El segon factor és la inexistència del pas de bus en les proximitats dels accessos escolars. El tercer és la distància a l’estació de ferrocarril i la inexistència de xarxa pedalable a l’entorn. El quart, es l’alta importància de la via on se situa l’accés (avinguda de Vallvidrera). Finalment, el cinquè factor es la baixa quantitat d’aparcament disponible a l’entorn. Les propostes doncs, van encaminades a millorar aquesta situació.

– Propostes tècniques:

Es proposa habilitar elements per millorar la comoditat dels itineraris de vianants a l’avinguda. de Vallvidrera, per exemple bancs, habilitar un pas de vianants semaforitzat a l’entorn proper de l’accés escolar, millorar la senyalització d’entorn escolar amb els senyals P-21 i R-301 (30 km/h) i, dotar a les parades de bus properes d’informació en temps real de les línies que circulen.

– Propostes organitzatives:

En quant a les propostes organitzatives, es proposa la creació d’un bus llançadora que doni servei a diverses escoles des de l’estació de FGC de Sarrià.

Dolors Monserdà

Aquest centre se situa davant de l’escola Sagrados Corazones Padre Damián i, per tant comparteix part de les problemàtiques descrites anteriorment. Tot i això, aquesta escola té un accés situat en una altra via, més accessible en tots els sentits. Les propostes doncs, van encaminades a millorar la xarxa de mobilitat de vianants.

– Propostes tècniques:

Aquesta escola queda molt pròxima a l’escola bressol Oreneta que es comentarà a continuació i, per això es fan les mateixes propostes, tant tècniques com organitzatives. Després del treball de camp i de veure l’estat deficient del carrer de Vidal i Quadras, es proposa el seu arranjament i la millora de la il·luminació d’aquest carrer.

– Propostes organitzatives:

Es proposa la creació d’un bus llançadora que doni servei a diverses escoles des de l’estació de FGC de Sarrià.

EBM l’Oreneta

Aquesta escola bressol comparteix entrada amb el centre Dolors Monserdà i per tant, també problemàtiques i propostes. La xarxa de vianants en l’entorn pròxim és millorable i en aquesta direcció van les propostes fetes.

– Propostes tècniques:

Aquesta escola bressol se situa en el mateix entorn que l’escola anterior i, per tant, comparteixen la majoria de les propostes, tant tècniques com organitzatives. Es proposa, l’arranjament del carrer Vidal i Quadras i millorar la il·luminació d’aquest carrer.

– Propostes organitzatives:

Es proposa la creació d’un bus llançadora que doni servei a diverses escoles des de l’estació de FGC de Sarrià.

Montserrat

El Col·legi Montserrat se situa a l’entorn pròxim de la parada de FGC de Peu del Funicular. Tot i això, aquest centre queda totalment desconnectat de la resta de la xarxa de transport públic. El marge de millora en aquest centre és molt limitat degut a la complexitat de la xarxa de mobilitat de l’entorn. No obstant es fan un sèrie de propostes per tal d’intentar millorar la situació actual.

– Propostes tècniques:

Aquesta escola se situa en un entorn en el qual és difícil actuar per múltiples factors. És per això que les propostes tècniques es limiten a habilitar PTI als passos de vianants així com millorar la senyalització d’entorn escolar amb els senyals P-21 i R-301 (30 km/h).

– Propostes organitzatives:

Per la mateixa situació comentada en les propostes tècniques, es proposa que el centre faci un decalatge en els horaris d’entrada per evitar l’aglomeració d’alumnes a les portes de l’escola i que tant la xarxa de vianants com la viaria es puguin veure afectades.

Orlandai

Aquesta escola pública genera poca mobilitat en vehicle privat degut a la seva ubicació pròxima a l’estació de FGC de Reina Elisenda. A més, degut al sistema d’elecció d’alumnat que utilitzen les escoles públiques, on es té en compte la distància de la llar de l’alumne al centre, entre d’altres, els modes sostenibles de mobilitat queden afavorits i assoleixen quotes modals de fins al 91%. Tot i així, s’ha pogut observa durant el treball de camp diverses infraccions d’estacionament que han tingut una afectació moderada a la xarxa viaria. Les propostes doncs, van encaminades a acabar amb les infraccions i a millorar la xarxa de vianants de l’accés escolar.

– Propostes tècniques:

Tècnicament, per aquest centre es proposa millorar l’accessibilitat del carrer de Domínguez i Miralles (plataforma única) degut a que les actuals voreres no compleixen amb el mínim d’amplada establert per l’ordre estatal TMA8512021 d’accessibilitat. També es proposa ampliar l’aparcament de bicicletes a l’entrada escolar del carrer de Domínguez i Miralles ja que aquest s’ha observat que té una alta ocupació. Finalment per millorar la seguretat viaria i reduir els índexs d’infraccions d’estacionament, es proposa reduir la velocitat de l’avinguda de Josep Vicenç Foix i, valorar la possibilitat de reutilitzar l’espai de la reserva de bus escolar de 9 a 16.30 h, tenint en compte que segons la informació facilitada no hi ha bus escolar.

– Propostes organitzatives:

Tot i que la situació actual i l’arribada amb transport públic al centre és molt bona, es considera òptima la proposta de mancomunar el servei de bus llançadora del que disposa el Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Liceu Francès

Aquest centre, tot i gaudir d’una bona ubicació per fer ús de modes de transport sostenibles, té una moderada quota modal de vehicle privat. La alta oferta de reserva d’aparcament, sumat a la seva proximitat amb vies importants com l’avinguda Diagonal o l’avinguda Pedralbes, fomenten l’ús d’aquest últim mode de mobilitat comentat. Les propostes doncs, van encaminades a millorar la mobilitat de l’entorn per tal d’afavorir l’arribada a peu i en bicicleta.

– Propostes tècniques:

Es proposa habilitar un nou pas de vianants d’avant l’entrada situada al carrer Bosch i Gimpera, senyalitzar l’entorn escolar P-21 i R-301 (30 km/h) i, proporcionar informació en temps real a les parades de bus pròximes a l’escola. A més, per tal de millorar la xarxa ciclable, atenent a la proposta organitzativa, es proposa millorar tant la senyalització vertical com l’horitzontal.

– Propostes organitzatives:

Pel que fa a les propostes organitzatives, es proposa potenciar el carrer Bosch i Gimpera com a via ciclable per tal de connectar els carrils bici del carrer Marquès de Mulhacen amb Montevideo. També es proposa la creació d’un bus llançadora que doni servei a diverses escoles des de l’estació de FGC de Sarrià i, la implantació d’un tall de trànsit durant les hores d’entrada i sortida del darrer tram del carrer del Marquès Mulhacen, entre carrer de Bosch i Gimpera i carrer de Tòquio, per disposar d’una entrada més ample i segura. Aquest tall no afectaria ni al carril bici existent ni al pas de busos escolars.

Sagrado Corazón-Corazonistas

Situada molt pròxima a l’anterior, a aquesta escola se li suma que la xarxa de vianants en els seus accessos queda afectada per la manca de disciplina viaria de les famílies. Les propostes doncs, van encaminades a millorar la protecció de la xarxa de vianants així com, de millorar la mobilitat de l’entorn per afavorir modes de transport sostenibles.

– Propostes tècniques:

Es proposa habilitar elements protectors a la vorera del passatge de Roserar davant l’entrada situada en aquest carrer així com, senyalitzar l’entorn escolar P-21 i R-301 (30 km/h) i, proporcionar informació en temps real a les parades de bus pròximes a l’escola. A més, per tal de millorar la xarxa ciclable, atenent a la proposta organitzativa, es proposa millorar tant la senyalització vertical com l’horitzontal.

– Propostes organitzatives:

Pel que fa a les propostes organitzatives, es proposa potenciar el carrer Bosch i Gimpera com a via ciclable per tal de connectar els carrils bici del carrer Marquès de Mulhacen amb Montevideo. També es proposa la creació d’un bus llançadora que doni servei a diverses escoles des de l’estació de FGC de Sarrià.

Betània Patmos

Aquesta escola se situa entre els límits administratius del districte Les Corts i del districte de Sarrià-Sant Gervasi. La seva distància del nucli de Sarrià, afavoreix i fomenta l’ús del vehicle privat per arribar a l’escola. S’han detectat diversos vehicles que baixen en contra direcció de Mare de Déu de Lorda fins a Montevideo a grans velocitats. No obstant, amb les propostes es pretén reorganitzar la xarxa actual i assegurar el correcte ús de les reserves d’aparcament.

– Propostes tècniques:

Es proposa per aquest centre habilitar elements per millorar la comoditat dels itineraris de vianants a l’avinguda. A Mare de Déu de Lorda, per exemple, bancs, degut a l’alt grau de desnivell. Pel que fa la seguretat viària, es proposa senyalitzar l’entorn escolar amb els senyals (P-21) i, reforçar la senyalització de reserva d’aparcament per bus escolar.

Publicitat

Subscriu-t'hi

Dona suport al periodisme cooperatiu i de proximitatPDF per 35€ l'any
PDF + PAPER per 50 € l'any

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.